پارت لیست

سیستم پارت لیست وظیفه دارد که اطلاعات مربوط به اقلام تشکیل دهنده محصولات را که برحسب تولید در هر مرکز هزینه ایجاد می گردد را نمایش دهد و از این طریق مجموعه خدماتی به سایر سیستم ها داده شود.
سیستم پارت لیست برای پاسخگوئی به نیازهای مربوط به موارد زیر طراحی شده است:

 1. ثبت مقدار و نوع مواد و قطعات برحسب فرآیند تولید در بخش طراحی محصول.
 2. صدور سفارش خرید مواد اولیه با توجه به تغییرات آتی در محصول.
 3. صدور خودکار حواله برای خطوط تولید.
 4. امکان بررسی انحراف مصرف مواد و قطعات استخراج اسناد جا افتاده تولید.
 5. کشف خطاهای موجود در مقادیر استاندارد از طریق پیگیری انحرافات مصرف.
 6. محاسبه قیمت تمام شده تولیدات اعم از مواد و دستمزد و سربار.
 7. تشکیل خودکار پارت لیست قطعات مصرفی در پروژها.
 8. تعیین قیمت استاندارد محصولات با توجه به تورم یا تغییرات نرخ ارز (سیستم بودجه).

این سیستم قادر است انواع جایگزین های یک جنس را در پارت لیست تعریف نماید و این امکان برای جایگزین های مرکب (چند جنس با چند جنس) نیز وجود دارد.
در این سیستم می توان تغییرات مهندسی مربوط به یک جنس را تعریف نمود، یعنی مشخص نمود که تا چه تعداد محصول از این جنس استفاده شود و از آن پس از جنس دیگری استفاده شود.
سیستم به طور خودکار پله های تولید و یا ارتباط پدر و فرزندی اقلام را تشخیص می دهد و نیازی به مجبور بودن به استفاده از سلسه ارتباط از طریق کدینگ قطعات نمی باشد. این مکانیزم برای ایجاد پیوستگی اطلاعات که در محاسبات خودکار قیمت تمام شده کاربرد دارد، مورد نیاز می باشد.
سیستم به طور خودکار کلیه خطاهای نگارش پارت لیست مثل ناشناس بودن کد یا واحد جنس و رعایت نشدن ضوابط مربوط به درج تغییرات مهندسی و همچنین جایگزینی ها را گزارش می دهد.
سیستم قادر است کلیه اطلاعات مربوط موجودی در جریان ساخت اول و آخر دوره و همچنین کلیه مواد اولیه تخصیص داده شده به هر ردیف جنس را، در پارت لیست مربوطه نمایش دهد.
از طریق نمایش اطلاعات پارت لیست می توان، کارکس انبار – یا سوابق ریالی خرید و یا موجودی انبار اجناس را مشاهده نمود.

این توانائی ها شرایطی را فراهم می کند که بتوان از داخل پارت لیست با توجه به جایگزینی اقلام و تغییرات مهندسی اقدامات زیر را با دقت انجام داد:

 • کار اصلاح جذب مواد را خارج از سیستم انبار انجام دهیم. ( یعنی اگر برای تولید یک قطعه، جنسی حواله شده ولی عملا با آن جنس قطعه دیگری تولید شده باشد از نظر جذب مواد اصلاح می شود).
 • کلیه خطاهای صدور حواله و یا اسناد جا افتاده تولید و همچنین کسری یا سرک انبار گردانی ناشی از دلایل قبل را کشف و اصلاح کنیم.
 • خطاهای مربوط استاندارد مصرف را کشف کرد، که البته این امر باعث می شود سفارش مواد به میزان درست انجام شود.
 • امکان محاسبه موجودی در جریان خطوط را در هر مقطعی فراهم می کند.
 • قادر می شویم قیمت تمام شده واقعی تولیدات را اعم از مواد و دستمزد و سربار را با دقت و واقعی محاسبه نمائیم.

نام شما (الزامی)

آدرس پست الکترونیکی شما (الزامی)

موضوع

پیام شما