کنترل موجودی انبار

سیستم انبار از سیستم های تیپ است و تقریبا همه شرکت ها از آن استفاده می کنند. ولی این که همه سیستم ها بتوانند مسائل مربوط به تولید را پوشش دهند موضوع دیگری است. البته اهمیت این مطلب پس از مطالعه احتیاجات تولید بیشتر مشخص می شود.
منوهای این سیستم بر اساس تقسیم وظایف کاربران دسته بندی شده است و علاوه بر امکانات متعارف در بازار خصوصیات زیر را نیز دارا می باشد.

 • از عمده خصوصیت این سیستم تفکیک مسائل مقداری از مسائل ریالی آن می باشد، برای مثال وقتی یک جنس بعد از سفارش خریداری می شود، می توان مقدار آن را به موجودی اضافه نموده و از آن مصرف نمود و در مهلتی دیگر قیمت ریالی به آن تخصیص داد (یعنی تولید برای دریافت ارزش ریالی خرید متوقف نمی شود.)
 • در کلیه حواله ها و مرجوئی ها کد مرکز هزینه دریافت می شود.
 • در کلیه حواله و مرجوئی های تولیدی، کـد اسمبلی قطعات ارسالی برای ساخت می باشد دریافت می شود.
 • در کلیه حواله و مرجوئی هائی که برای مصرف هزینه ای یا غیر تولیدی ارسال می شوند کد عامل هزینه دریافت می شود.
 • کنترل های مربوط به جمع مجازی مقادیر و ردیف های هر سند و یا پذیرش امکان منفی شدن موجودی انبار، کاملا پارامتریک می باشد.
 • در خطوط تولید برای دریافت کالای اضافه بر استاندارد و یا برگشت ضایعات مواد یا قطعات به انبار، فرم مستقلی وجود دارد که برای تحلیل جذب مواد و همچنین انواع و مقادیر ضایعات مورد استفاده قرار می گیرد.
 • ارسال کالا برای تولید بیرون از شرکت با پشتیبانی کامل از محاسبه خودکار قیمت مواد و هزینه ساخت صورت می گیرد. (بدون نیاز به ثبت فروش و خرید مواد ارسالی و قطعه دریافتی با کنترل موجودی کالای امانی نزد سازنده یا امانی بیرون از شرکت)
 • فرم گزارش مقدار تولید مانند سیستم های متعارف رسید کالا تلقی نمی شود و به دلیل تفاوت های اطلاعاتی و حتی فرایندی فرمی کاملا مستقل دارد. برای مثال در این فرم ستونی برای دریافت اطلاعات مربوط به دفعات تعویض و یا بازه تنظیم ماشین (زمان تجهیز که در مواقع تغییر قالب یا تنظیم برای تولید قطعه دیگر ماشین متوقف می شود) و یا کد مرکز هزینه سازنده تعبیه شده است که در فرم رسید وجود ندارد. ضمنا تفکیک این فرم، آمار لازم برای محاسبه صحیح راندمان کارکرد هر مرکز و قیمت تمام شده را میسر می سازد.
 • موضوع دفعات تعویض و یا بازه تنظیم ماشین نقش بسیار زیادی در امکان زمان بندی برنامه تولید دارد وضمنا کمبود آن باعث محاسبه اشتباه راندمان تولید می شود. ضمنا تاثیر مستقیم روی قیمت تمام شده تولیدات دارد، به عبارتی هر چه نسبت زمان تولید به زمان تجهیز بزرگ تر باشد زمان هدر رفته کمتری به قیمت تمام شده تحمیل می شود.
 • در این سیستم ایجاد کاردکس سالیانه و انواع گزارشات و امکانات صدور حواله اصلاحی برای کلیه اسناد و تعدیلات اول دوره با تاثیر ریالی آن فراهم شده است.
 • شماره دهی اسناد انبار بر اساس تحرک واقعی بوده و شماره خالی ایجاد نمی شود.
 • کدینگ شماره انبار، حروف می پذیرد و می توان نزدیک به 1300 انبار را با 2 رقم ایجاد و استفاده نمود که بیشتر برای ارسال کالا به صورت امانی مورد مصرف جدی دارد.
 • در این سیستم برای انبارهای مربوط به کالای امانی و به عبارتی مواد تامین شده توسط مشتری برای تولیدات سفارش کار، نیازی به ثبت ریالی نیست و فقط از نظر کنترل تعدادی و جواب گوئی جذب مواد خدمت می دهد (یعنی نیازی به ثبت خرید و فروش نیست).
 • امکان صدور حواله در راه برای ذخیره کردن موجودی و جلوگیری از صدور حواله برای کالای بدون موجودی و تبدیل آن سند به حواله قطعی در سیستم تعبیه شده است.
 • امکان تعریف آدرس نگاهداری مابقی اقلام حجیم و یا تخصیص قفسه برای یک جنس به تفکیک تاریخ خرید (برای مصارف FIFO) نیز وجود دارد.

نام شما (الزامی)

آدرس پست الکترونیکی شما (الزامی)

موضوع

پیام شما