سیستم حسابداری فروش

نرم افزار حسابداری فروش

فروش خدمات و یا کالا، به عنوان يكي از اركان اساسي فعاليت های هر موسسه و یا هر سازمان است و به همین دلیل است كه اجراي سياست‌ها و راه كار‌هاي فروش، بسيار حساس و سرنوشت‌ساز تلقي مي‌شود.
بر همین اساس، دسترسي به اطلاعات موجودي‌ها، مانده حساب مشتريان، اعتبارات اعطايي به آن ها، اولويت‌بندي تحويل كالاها و … پيش نياز هر گونه مصلحت‌انديشي براي فروش و اجراي سياست‌هاي ياد شده است.

برخی از فرآیند ها و مکانیسم هائی که در این راستا، با اهمیت می باشند به شرح زیر بیان می گردند:

 • نگهداري اطلاعات و سوابق مشتريان.
 • تعيين و کنترل سقف اعتباري براي مشتريان.
 • صدور قرارداد فروش.
 • زمان‌بندي تحويل قرارداد.
 • صدور و ثبت حسابداری، درخواست فروش و پيش فاكتور.
 • كنترل رزرو موجودي هنگام صدور حواله فروش بر‌ مبناي درخواست پيش فاكتور و قرارداد.
 • کنترل تبادل اطلاعات بين انبار و مراكز فروش.
 • كنترل وضعيت حساب مشتريان در هنگام صدور حواله يا فاكتور بر‌ اساس دريافت و پرداخت و اعتبار مشتري.
 • صدور اسناد حسابداري فروش.
 • محاسبه و صدور سند حسابداری پورسانت فروش براي هر يك از بازارياب‌ها.
 • ثبت اطلاعات و صدور اسناد مرتبط با عوامل افزاينده و كاهنده فروش مانند: انواع تخفيفات و عوارض و مالیات بر فروش.
 • کنترل وضعيت قراردادها.
 • تحويل حواله‌هاي فروش به تفصيل اقلام حواله.
 • کنترل فروش های تحويل نشده و تعهدات فروش.
 • تهیه گزارشات فروش در مقاطع زمانی متفاوت و مقايسه آن ها.
 • تهیه گزارش صورت وضعيت مشتريان.
 • ثبت و کنترل های مورد نیاز فروش های ارزي.

نام شما (الزامی)

آدرس پست الکترونیکی شما (الزامی)

موضوع

پیام شما

captcha