سیستم دارایی ثابت

نرم افزار اموال و دارایی ثابت

در بسیاری از موسسات و شرکت ها دارائی های ثابت، بخش عمده ای از سرمایه را به خود اختصاص می دهد، به همین دلیل شناسائی و ره گیری هریک از دارائی های ثابت، برای صاحبان موسسات و شرکت ها، از اهمیت زیادی برخوردار می باشد.
به همین دلیل کلیه امور مربوط دارائی ها به دقت ثبت و نگه دارای و مورد محاسبه قرار می گیرد و مبالغ منتج از این عملیات در صورت های مالی نمایش داده می شوند.

برخی از فرآیندها و مکانیسم هایی که در این راستا، با اهمیت می باشند به شرح زیر بیان می گردند:

 • تعيين روش محاسبه استهلاك دارايي از طريق قوانين استهلاك يا استفاده از جدول قوانين استهلاك.
 • تعيين محل استقرار دارايي‌ها.
 • ثبت دارايي‌ها و تخصيص شماره پلاك از طريق خريد مستقيم، دريافت از انبار، اقلام تكميل شده توسط پروژه‌ها يا اقلام انتقالي از سازمان‌هاي ديگر.
 • قيمت‌گذاري دارايي بر‌اساس قيمت مندرج در برگ تحويل انبار، قيمت تمام شده پروژه يا قيمت خريد.
 • تفكيك وظايف جمع دار از حسابدار اموال.
 • محاسبه استهلاك دارايي‌ها به صورت جمعي، گروهي يا اقلام دارايي.
 • صدور سند حسابداري استهلاك ، فروش ، اسقاط و … .
 • ثبت سوابق نقل و انتقال دارايي.
 • اعلام بلاء استفاده شدن دارايي براي در نظر گرفتن تاثير آن در محاسبه استهلاك دارايي.
 • ثبت اطلاعات و عملیات فروش، حذف، اسقاط و اهداي دارايي.
 • ثبت اطلاعات و عملیات تعميرات اساسي و امكان انتخاب روش تاثيرگذاري تعميرات در محاسبه استهلاك.
 • ثبت اطلاعات و عملیات معاوضه دارايي با در نظر گرفتن سرك دريافتي و پرداختي.
 • صدور اسناد تعديل قيمت دارايي ها.
 • ثبت اطلاعات و عملیات بيمه دارايي ها.
 • انجام صورت برداري و تطبيق دارايي ها.
 • تعيين جمع‌دار و تحويل گيرنده دارايي.
 • محاسبه تعديلات نرخ و روش و قيمت دارايي.
 • كارت تفصيلي دارايي‌هاي ثابت.
 • سوابق تغييرات اساسي دارايي‌ها.
 • نقل و انتقال دارايي‌ها بين مراكز هزينه و اشخاص.
 • هزينه استهلاك دارايي‌ها برحسب عوامل هزينه و مراكز هزينه.
 • خلاصه عملكرد دارايي‌ها.
 • دارايي‌هاي نزد كاركنان.
 • ساير گزارش هاي مربوط به دارايي.

نام شما (الزامی)

آدرس پست الکترونیکی شما (الزامی)

موضوع

پیام شما

captcha