برچسب: انواع نسبت های مالی

نسبتهای ارزش بازار : عملکرد شرکت / سود هر سهم (eps) = تعداد سهام منتشره ÷ سود خالص ارزیابی شرکت/ نسبت قیمت به سود (p/e) = سود هر سهم ÷ قیمت روز هر سهم نسبت ارزش دفتری هر سهم = تعداد سهام منتشره ÷ مجموع حقوق صاحبان سهام دریافت سود سهام را نشان می ... ادامه مطلب

نام شما (الزامی)

آدرس پست الکترونیکی شما (الزامی)

موضوع

پیام شما

captcha