برچسب: بخشنامه مالیاتی

ابطال بخشنامه مالیاتی ۶۶/ ۹۳/ ۲۰۰ - ۲۴/ ۶/ ۱۳۹۳ با موضوع اینکه تقسیط و بخشودگی جرایم مالیاتهای مستقیم مودیان مالیات بر ارزش افزوده ... منوط به ثبت نام و تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده می باشد .   ???? متن رای : نظربه اینکه در مواد ۱۶۷ و ۱۹۱ قانون ... ادامه مطلب
بخشنامه مالیاتی مورخ ۴/ ۱۰/ ۱۳۹۶ در خصوص نحوه اجرای حکم تبصره ۳ ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم
بخشنامه مالیاتی مورخ ۴/ ۱۰/ ۱۳۹۶ در خصوص نحوه اجرای حکم تبصره ۳ ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم

نام شما (الزامی)

آدرس پست الکترونیکی شما (الزامی)

موضوع

پیام شما

captcha