برچسب: دوره چهارم ( فصل زمستان

دستورالعمل مورخ ۶/ ۱/ ۹۸ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی در خصوص ؛ برابر قسمت اخیر دستورالعمل شماره ۱۶۲/ ۲۳۰/د مورخ ۶/ ۱/ ۹۹ در خصوص تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره چهارم ... ادامه مطلب

نام شما (الزامی)

آدرس پست الکترونیکی شما (الزامی)

موضوع

پیام شما

captcha