برچسب: رد دفاتر

تخلف از تکالیف مقرر در این آئین نامه در موارد زیر موجب رد دفاتر می باشد. ۱- در صورتی که دفاتر ارائه شده به نحوی از پلمپ خارج شده ویا فاقد یک یا چند برگ باشد. ۲- عدم ثبت یک یا چند فعالیت مالی در دفاتر به شرط احراز ۳- ثبت تمام یا ... ادامه مطلب
پرسش و پاسخ ها در حوزه تجديد ارزيابي دارائي هاي ثابت

نام شما (الزامی)

آدرس پست الکترونیکی شما (الزامی)

موضوع

پیام شما

captcha