برچسب: شناسایی درآمد

نحوه شناسایی درآمد در قراردادهاي فروش و بازخريد مجدد طبق استاندارد حسابداری شماره 3 شرايط قراردادها رابايد مورد بررسي قرار داد تا اطمينان حاصل شود که از لحاظ محتوايي، فروشنده مخاطرات ومزاياي مالکيت را به خريدار منتقل کرده است که در اين صورت درآمد عملياتي شناسايي مي شود. هرگاه فروشنده، مخاطرات ومزاياي مالکيت ... ادامه مطلب

نام شما (الزامی)

آدرس پست الکترونیکی شما (الزامی)

موضوع

پیام شما

captcha