برچسب: مالیات اجاره

در خصوص مالیات اجاره موضوع تبصره ۹ ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم برابر تبصره ۹ ماده ۵۳ قانون مالیات های مستقیم، مالیات اجاره تا پایان ماه بعد از پرداخت اجاره قابل پرداخت می باشد لذا در مواردی که اجاره به صورت ماهیانه پرداخت نمی شود، الزامی به پرداخت مالیات اجاره به ... ادامه مطلب
مالیات اجاره واحدهای مسکونی خالی موضوع ماده ۵۴ مکرر ق.م.م ???? همانطور که می دانیم در اجرای ماده ۵۴ مکرر ق.م.م ؛ واحدهای مسكونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از یكصدهزار نفر كه به استناد سامانه ملی املاك و اسكان كشور (موضوع تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مكرر این قانون) به ... ادامه مطلب

نام شما (الزامی)

آدرس پست الکترونیکی شما (الزامی)

موضوع

پیام شما

captcha