دامنه مربوط – بخش ششم درس اول آموزش حسابداری صنعتی

دامنه مربوط – بخش ششم درس اول آموزش حسابداری صنعتی

مقصود از دامنه مربوط دامنه ای است که در آن محدوده رابطه ای خاص بین هزینه و عامل هزینه بر قرار است. معمولا در یک محدوده زمانی خاص و در یک دامنه مربوط یک قلم هزینه را می توان به عنوان هزینه ثابت معرفی کرد.
یک شرکت حمل و نقل را در نظر بگیرید که با داشتن 2 کامیون یخچال دار محصولات کشاورزی را به بازارهای مربوط حمل می کند. هزینه ثابت سالانه هر کامیون 40 میلیون ریال است (شامل هزینه بیمه به مبلغ 15 میلیون ریال و عوارض سالانه به مبلغ 8 میلیون ریال) و این کامیون در ازای هر کیلومتر مسافتی که طی می کند مبلغی برابر با 1200 ریال هزینه متغیر دارد.
مسئول شرکت مسافت طی شده را به عنوان عامل هزینه به حساب می آورد. بالاترین مسافتی را که هر کامیون در سال می تواند طی کند 120 هزار کیلومتر است. در سال جاری (7X13) کل مسافت پیش بینی شده برای این دو کامیون 170 هزار کیلومتر است.

دیدگاه

دیدگاهها بسته شد.

نام شما (الزامی)

آدرس پست الکترونیکی شما (الزامی)

موضوع

پیام شما

captcha