هدف های اصلی سیستم های حسابداری – بخش اول درس اول آموزش حسابداری صنعتی

هدف های اصلی سیستم های حسابداری - بخش اول درس اول آموزش حسابداری صنعتی

در اغلب سازمانها، سیستم حسابداری اساسی ترین و قابل اعتماد ترین سیستم اطلاعات کمی است. در این سیستم برای پنج هدف کلی زیر اطلاعاتی ارائه می شود:

 • هدف اول: تدوین استراتژی های کلی و برنامه های بلند مدت.این هدف شامل تولید محصول جدید و سرمایه گذاری در دارایی های ثابت مشهود (تجهیزات) و نامشهود (علایم تجاری، حق امتیاز و نیروی انسانی) می شود و اغلب به گزارش های خاص نیاز دارد.
 • هدف دوم:تصمیم گیری برای تخصیص منابع، از قبیل تاکید بر مشتری و محصول و قیمت گذاری.
 • هدف سوم: برنامه ریزی و کنترل هزینه عملیات و فعالیت ها.
 • هدف چهارم: سنجش عملکرد و ارزیابی کارکنان
 • هدف پنجم: رعایت الزامات قانونی و مقرراتی گزارشگری برون سازمانی.

حسابداری مدیریت، حسابداری مالی و حسابداری صنعتی

غالبا در عمل، بین حسابداری مدیریت و حسابداری مالی فرق قائل می شوند. در حسابداری مدیریت اطلاعات مالی و سایر اطلاعات به منظور کمک به مدیران جهت دستیابی به هدفهای سازمان اندازه گیری و گزارش می شود. بنابراین حسابداری مدیریت، با هدفهای شماره یک تا شماره چهار مرتبط است.کانون تمرکز حسابداری مالی گزارشهایی است که طبق اصول پذیرفته شده حسابداری تهیه و به گروه های خارج از سازمان ارائه می گردد، بنابراین حسابداری مالی با هدف شماره 5 مرتبط است.
نباید اساس فرض خود را بر این بگذاریم که در حسابداری مدیریت، تنها به گروههای داخل سازمان توجه می شود. مدیران به صورت فزاینده ای اطلاعات حسابداری را با گروههای خارج از سازمان (مثل عرضه کنندگان مواد اولیه و مشتریان) رد و بدل می کنند.

مدیریت هزینه و سیستم حسابداری

مدیریت هزینه یکی از کارهای اصلی مدیران است. مقصود از مدیریت هزینه، عملیاتی است که مدیران انجام می دهند تا ضمن جلب رضایت مشتریان به طور پیوسته هزینه ها را کنترل کرده و کاهش دهند.
یکی از بخشهای مهم مدیریت هزینه توجه به این موضوع است که تصمیمات پیشین مدیریت، سازمان را مجبور به تحمل هزینه های بعدی می کند.

زنجیره_ارزش_کارکردهای_تجاری

زنجیره ارزش کارکردهای تجاری

از منظر زنجیره ارزش کارکردهای تجاری (شکل 1-1) به سازمانها نگاه کرده ایم. مقصود از زنجیره ارزش یک سلسله وظایف سازمانی است که از طریق آن سودمندی یا مطلوبیت محصول به صورت پیوسته افزایش می یابد. این وظایف عبارت اند از:

 • تحقیق و توسعه
 • طراحی محصول، خدمت یا فرایند
 • تولید
 • بازاریابی
 • توزیع
 • خدمات پس از فروش

نباید اینگونه تفسیر کرد که مدیر باید زنجیره ارزش را به صورت متوالی طی کند. توجه همزمان به بخشهای مختلف زنجیره ارزش می تواند سود زیادی را نصیب کند. (مثلا توجه همزمان به هزینه، کیفیت و سرعتی که محصول جدید ارائه می شود.)

برنامه ریزی و کنترل

برنامه ریزی را این گونه تعریف می کنیم: تعیین هدفها، پیش بینی نتایج ناشی از روشهای مختلف برای دستیابی به هدفها و سپس تصمیم گیری در مورد شیوه تامین هدفهای مورد نظر.
کنترل دربرگیرنده اقدامات اجرایی (دررابطه با تصمیم گیری) وارزیابی عملکردکارکنان وعملیات است.
برنامه ای که به صورت اندیشمندانه تدوین شده باشد به حد کافی انعطاف پذیری دارد و برای مدیران این امکان را به وجود می آورد تا از فرصتهایی که در زمان تدوین و تنظیم برنامه قابل پیش بینی نبوده است، بهره برداری کنند. هیچ گاه نباید کنترل را به این گونه معنی کرد که مدیران باید خود را وابسته و دربند برنامه ای ببینند که از پیش تنظیم شده است. زیرا امکان دارد رخدادهای آینده نشان دهد پاره ای از اقدامات مهم که برای شرکت نتایج نامطلوبی دارد در برنامه اصلی پیش بینی نشده است.
برنامه ریزی و کنترل چنان درهم گره خورده اند که مدیر نباید بیهوده وقت خود را صرف نماید و در صدد تفکیک تصنعی آنها بر آید. در این ترم واژه کنترل شامل فرایند برنامه ریزی مدیریت صحبت کنیم، اغلب آن را سیستم کنترل مدیریت می نامیم. همچنین به جای کاربرد عبارت ((هدف کنترل و برنامه ریزی حسابداری)) از عبارت ((هدف کنترل حسابداری)) استفاده می کنیم.

باز خورد: کلید اصلی

باز خورد به صورت معکوس کنترل را به برنامه ریزی وصل می کند. بازخورد نتیجه مستلزم بررسی عملکرد گذشته توسط مدیر و جستجوی منظم راههایی برای بهبود عملکرد آینده توسط وی است. بازخورد می تواند به واکنشهای متعددی، شامل موارد زیر بینجامد:

 • تغییر هدف
 • جستجو برای روشهای عملیاتی جدید
 • تغییر روشهای تصمیم گیری
 • پیش بینی
 • تغییر عملیات
 • تغییر سیستم پاداش

ساختار سازمانی و حسابداری مدیریت

روابط صف و ستاد
در بیشتر سازمانها بین مدیران صف و ستاد فرق قائل می شوند.مدیریت صف به طور مستقیم مسئول تامین هدفهای سازمان است. برای مثال امکان دارد هدف مدیر بخش تولید، دستیابی به سود عملیاتی مشخصی باشد و ضمن رعایت قوانین مربوط به محیط زیست و تامین سلامت کارکنان محصولاتی با کیفیت مشخص ارائه کند. هدف مدیریت ستاد مثلا حسابداری مدیریت، در سازمان ارائه مشاوره و کمک به مدیریت صف است.

گزارشگری، جهت دهی و حل مشکلات

حسابداری مدیریت سه وظیفه مهم بر عهده دارد. این وظایف عبارت اند از: گزارشگری (دفتر داری) جهت دهی و حل مشکل.

 • گزارشگری (دفتر داری)، یعنی جمع آوری داده ها و ارائه گزارش قابل اعتماد به تمام سطوح مدیریت. نمونه های آن عبارت اند از ثبت فروش، خرید مواد و پرداخت حقوق و دستمزد.
 • جهت دهی،یعنی روشن کردن مساله ها و فرصتهایی که مدیر باید به آنها توجه کند.
 • حل مشکل، یعنی بررسی راه حلهای گوناگون و مقایسه آنها، به منظور شناسایی بهترین روش دستیابی به هدفهای سازمان.

اصول اخلاقی در حرفه حسابداری

رهنمودهایی در زمینه اصول اخلاقی
در بسیاری از کشورها، سازمانهای حرفه ای حسابداری به نمایندگی حسابداران مدیریت فعالیت می کنند. برای مثال، انجمن حسابداران مدیریت (Institue of Managament Accountant (IMA)) آمریکا که بزرگترین جامعه حسابداران مدیریت در آن کشور است برنامه هایی را اجرا می کند که به گواهینامه حسابداران مدیریت خبره (Certified Management Accountants) می انجامد.
انجمن حسابداران مدیریت استاندارد های اصول اخلاقی برای حسابداران مدیریت تدوین کرده است.
مفهوم حسابداری بهای تمام شده (حسابداری صنعتی accounting (Cost
حسابداری صنعتی شاخه‌ای از علم و فن حسابداری است که وظیفه جمع آوری اطلاعات مربوط به عوامل هزینه و محاسبه بهای تمام شده محصولات و خدمات را بر عهده داشته وبا تجزیه و تحلیل گزارش‌ها و بررسی‌ راههای تولید روشهای تقلیل بهای تمام شده تولیدات را بیان می‌کند.

دیدگاه

دیدگاهها بسته شد.

نام شما (الزامی)

آدرس پست الکترونیکی شما (الزامی)

موضوع

پیام شما

captcha