هزینه های مستقیم و هزینه های غیر مستقیم – بخش چهارم درس اول آموزش حسابداری صنعتی

هزینه های مستقیم و هزینه های غیر مستقیم - بخش چهارم درس اول آموزش حسابداری صنعتی

ردیابی و تخصیص هزینه ها

  • هزینه مستقیم یک موضوع هزینه، هزینه ای است که با موضوع هزینه مرتبط است و با روشی مقرون به صرفه قابل ردیابی به موضوع هزینه است.
  • هزینه غیر مستقیم یک موضوع هزینه، هزینه ای است که با موضوع هزینه مرتبط است ولی ردیابی آن به موضوع هزینه با استفاده از یک روش مقرون به صرفه امکان پذیر نیست. برای تخصیص هزینه های غیر مستقیم از روش تخصیص هزینه استفاده می شود.
تسهیم هزینه

مدیر ترجیح می دهد که تصمیمات خود را بر پایه هزینه های مستقیم (نه هزینه های غیر مستقیم) بگیرد. چرا؟ زیرا مدیران می دانند دقت هزینه های مستقیم بیشتر از هزینه های غیر مستقیم است.

ردیابی هزینه عبارت است از تسهیم هزینه های مستقیم به موضوع هزینه.
تخصیص هزینه عبارت است از تسهیم هزینه های غیر مستقیم به موضوع هزینه.
اصطلاح تسهیم هزینه شامل ردیابی و تخصیص هزینه است.

عوامل موثر بر طبقه بندی هزینه ها به مستقیم و غیر مستقیم

برای طبقه بندی هزینه ها، به مستقیم یا غیر مستقیم، باید به چندین عامل توجه کرد:

  1. اهمیت هزینه مورد نظر. هر قدر مبلغ هزینه مورد نظر بیشتر باشد، احتمال ردیابی آن به موضوع هزینه با استفاده از روشی مقرون به صرفه افزایش می یابد.
  2. فن آوری جمع آوری اطلاعات. پیشرفت فن آوری به حسابداران کمک می کند که بتواند هزینه های بیشتری را به عنوان مستقیم طبقه بندی کنند.
  3. طرح عملیات. طرح تشکیلات بر فرآیند طبقه بندی هزینه ها اثر می گذارد.
  4. قراردادها (موافقتنامه ها). برای مثال چنانچه به موجب قرارداد یک قطعه خاص (مثلا چیپ پنتیوم) فقط برای تولید محصول ویژه (IBM PC ) قابل استفاده باشد طبقه بندی هزینه چیپ به عنوان هزینه مستقیم به آسانی میسر است.

باید یادآور شویم که یک قلم هزینه می تواند، به صورت همزمان، مستقیم و غیر مستقیم باشد. چگونه؟ طبقه بندی هزینه ها به مستقیم یا غیر مستقیم، به موضوع هزینه منتخب بستگی دارد. برای مثال، حقوق سرپرست دایره مونتاژ برای آن دایره یک قلم هزینه مستقیم است ولی در رابطه با خودرویی که در آن واحد تولیدی ساخته می شود هزینه غیر مستقیم محسوب می شود.

عامل هزینه و مدیریت هزینه

عامل هزینه

سازمان ها برای کاهش هزینه ها بر دوعامل مهم تاکید می کنند:

  1. تنها به فعالیت هایی می پردازند که ارزش افزوده ایجاد کند.
  2. به هنگام انجام فعالیت هایی که موجب افزایش ارزش می شوند از عوامل هزینه به گونه ای کارا استفاده شود.

مقصود از عامل هزینه (که همچنین آن را « هزینه زا » یا « عامل تعیین کننده » هزینه هم می نامند) متغیری است که بر هزینه کل اثر می گذارد. یعنی، تغییر در میزان عامل هزینه، هزینه کل موضوع هزینه مورد نظر را تغییر می دهد.
مدیریت هزینه عبارت از مجموعه تلاش های مدیریت برای جلب رضایت مشتریان همراه با کاهش و کنترل هزینه هاست. تغییر عامل هزینه به خودی خود منجر به تغییر هزینه های کل نمی شود. تعداد اقلام توزیع شده به عنوان عامل هزینه دستمزد توزیع در نظر گرفته می شود و مدیریت اقلام قابل توزیع را به میزان 25٪ کاهش دهد. این کاهش فعالیت باعث نخواهد شد که به خودی خود، هزینه دستمزد توزیع کاهش یابد. مدیریت برای کاهش هزینه دستمزد باید اقدامات دیگری انجام دهد، شاید برای این منظور کارکنان را به واحدهای دیگری منتقل نماید یا تعدادی از آنها را باز خرید کند.

دیدگاه

دیدگاهها بسته شد.

نام شما (الزامی)

آدرس پست الکترونیکی شما (الزامی)

موضوع

پیام شما

captcha