حوزه حسابداری مدیریت

نرم افزارهای پیاده سازی شده در حوزه حسابداری مدیریت

نرم افزارهای پیاده سازی شده در حوزه حسابداری مدیریت به شرح زیر می باشند:

  • بودجه جامع
  • آمارهای تولید و فروش
  • محاسبه قیمت تمام شده روز
  • برآورد دستمزد مستقیم بودجه
  • برآورد مواد اولیه بودجه
حوزه حسابداری مدیریت

نام شما (الزامی)

آدرس پست الکترونیکی شما (الزامی)

موضوع

پیام شما

captcha