سیستم حسابداری مالی

نرم افزار حسابداری مالی

تصمیم گیری صحیح و به موقع، رمز موفقیت موسسات است این مهم دست یافتنی نیست مگر زمانی که اطلاعات صحیح و به موقع در اختیار مدیران موسسات قرار گیرد که این، فقط به وسیله حسابداری قابل انجام می باشد. استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری، طیف وسیعی را تشکیل می دهند و به طور کلی آن ها را می توان به دو دسته تقسیم نمود:

(1) تصمیم گیرندگان درون سازمان

تصمیم گیرندگان درون سازمان شامل مدیران اجرایی می باشند که اطلاعات حسابداری را برای برنامه ریزی، کنترل، هماهنگی و تصمیم گیری لازم درباره عملیات موسسه مورد استفاه قرار می دهند.

(2) تصمیم گیرندگان برون سازمان

استفاده کنندگان برون سازمانی شامل طیف گسترده ای می باشد که از جمله آن ها می توان سهام داران، سرمایه گذاران بالقوه، بستانکاران، بانک ها و موسسات اعتباری، تحلیل گران مالی و اقتصادی، اتحادیه کارگری و مراجع مالی و اقتصادی دولتی را نام برد.

با توجه به اهمیت این موضوع، فراهم آوردن اطلاعات مالي منسجم و به هنگام سازمان‌ ها و موسسات اقتصادي را مي‌ توان به عنوان يكي از مهم‌ ترين اهداف سيستم حسابداري مالي تلقي كرد. اين گروه از اطلاعات، مجموعه‌ي عمليات سازمان‌ ها و موسسات ياد‌شده را در قالب شاخص‌هاي كمي بيان مي‌كند و زمينه هاي لازم را براي كنترل و برنامه‌ريزي‌هاي مديريت مهيا مي‌سازد.

برخی از فرآیندها و مکانیسم هایی که در این راستا با اهمیت می باشند به شرح زیر بیان می گردند:

 • طبقه بندي حساب‌ها و ماهیت آن ها ( گروه، كل، معين و تفصيل).
 • ثبت اطلاعات فعالیت ها در قالب اسناد حسابداری و اجرای عملیات اصلاح حساب ها و رفع مغایرت آن ها.
 • تطبيق حساب‌ها و ارائه‌ گزارش‌هاي آناليز مانده‌حساب‌ها.
 • تهيه اعلاميه بدهكار و بستانكار و ثبت سوابق اعلاميه‌هاي ارسالی.
 • تهيه سند كل براي ثبت دفاتر قانوني در مقاطع زماني مورد نیاز.
 • تهيه دفتر روزنامه بر‌اساس ريز اسناد و اسناد كل.
 • تهيه دفتر كل بر اساس ريز اسناد و اسناد كل.
 • انجام عمليات بستن حساب‌هاي موقت (سود و زيان).
 • صدور اسناد بستن حساب‌ها.
 • تهیه صورت های مالی طبق ضوابط و استانداردهای حسابداری.
 • تهیه صورت های مالی و گزارش های مورد نیاز به زبان انگلیسی جهت ارائه به شرکت ها و مراجع خارجی.
 • تهیه و تنظیم دفاتر قانونی طبق آیین‌‌نامه تحریر دفاتر.
 • تهیه و ارائه گزارش های بازار سرمایه (مانند:مجموعه گزارشات مورد نیاز سازمان بورس اوراق بهادار و …).
 • تهیه و ارائه گزارش های مورد نیاز بانک ها جهت اعطای تسهیلات.

مطالب مرتبط با حسابداری مالی

نام شما (الزامی)

آدرس پست الکترونیکی شما (الزامی)

موضوع

پیام شما

captcha